Uvjeti koristenja

Uvjeti korištenja Globalhost d.o.o. servisa

Osnovno


Ovi uvjeti korištenja se ostvaruju izmedu pružatelja webhosting usluga (GLOBALHOST d.o.o., u daljnjem textu Globalhost) i korisnika usluga koji može biti bilo koja pravna ili fizička osoba ( u daljnjem sadržaja KORISNIK ). Uvjeti korištenja koji slijede su neophodni kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima,a u isto vrijeme zadovoljili naše zakonske i moralne obaveze. U slučaju nepoštivanja bilo kojeg od dole navedenih uvjeta, rezultirat će suspenzijom korisničkog računa bez prethodnog upozorenja.


Nelegalno korištenje


Naši serveri su namjenjeni za korištenje zakonom dopuštenih aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni ili odredbe je strogo zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava na: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova:

Piratski programi
Hackerski programi ili arhive
Warez stranice
MP3
IRC botovi


Korisnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti Globalhost za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Globalhost jedini odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.


Prekomjerno korištenje


Korisnik "shared webhosting" usluge se obvezuje da nijedan njegov web hosting korisnički račun neće zauzeti više od:

15% procesora na duže od jednog sata kontinuirano
15% radne memorije duže od jednog sata kontinuirano
15% mrežnih I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
15% disk I/O resursa duže od jednog sata kontinuirano
200 istovremenih konekcija prema HTTP servisu


Live streaming


Nije dozvoljeno korištenje Virtulanih Privatnih Servera i Dedicated Servera u svrhe video streaming servera. Bilo koji oblik video streaminga sa servera zakupljenih kod nas će se smatrati kršenjem uvjeta korištenja!


IRC


Trenutno ne dozvoljavamo upotrebu IRC, Egg Drops, BNC, kao ni IRC botova na našim serverima. Fajlovi sa smjernicama na IRC ili bilo koje gore navedeno su zabranjeni. Isto tako i bilo koji program koji djeluje kao irc server ili pruza chat usluge u pozadini nije dozvoljen.


Proxy


Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi ne dozvoljavamo nikakve proxy servere, ni za osobnu kao ni za poslovnu upotrebu. Fileovi koji djeluju ili se ponasaju kao proxy, ili sa smjernicama na proxy ili bilo sto slicno su zabranjeni.


Background procesi i nedozvoljene skripte


Na zakupljenoj Shared webhosting usluzi nisu dozvoljeni background programi i skripte kao što su:
IRC serveri
Traffic Exchange, HitLeap, Automated Browsing, Crawlers, iMarcos, AutoSurf...
Email Marketing / Mass Mailing
Audio/Video Streaming
Investicijski sajtovi (HYIP, FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
Bank Debentures / Bank Debenture Trading Programi
MUDs / RPGs / PBBGs
Fraudulent / Phishing / Replike sajtova
Programi za rudarenje kripto valuta
zPanel / Sentora / Kloxo Panel
DDoS-prone aplikacije ili booteri / flood skripte / IP spoofing programi
IP Skeneri / Port Skeneri ili Bruteforce Programi
Open DNS resolveri or recursori
Cracking alati


UCE (Unsolicited Commerce Email) ili SPAM


Spaming, ili slanje velike količine neželjenih e-mail poruka, sa ili preko servera koje hosta Globalhost, ili upotreba e-mail adrese koju opslužuje Globalhost je u potpunosti zabranjeno. Globalhost je taj koji odlučuje kada se ovo pravilo krši.


Zloupotreba servera i servisa


Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećivanja Globalhost servera ili našeg korisnika, te neopravdano korištenje resursa naše tehničke podrške je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat ce deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.


Backup


Globalhost vrši dnevne, tjedne i mjesečne backupe na svim Shared Webhosting serverima. Globalhost nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilokoje druge resurse zbog loših backupa ili nepostojećih backupa.


Odgovornosti korisnika


KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba Globalhost usluga zahtjeva određenu razinu znanja korištenja Internet jezika, protokola i programa.


Aktivnosti koje poduzima Globalhost


Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. Globalhost zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada Globalhost primjeti navedena nepridržavanja svojih pravila, bit će pokrenuta istraga. Tijekom istrage, Globalhost može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti prekršaja, Globalhost može , ograničiti, suspendirati, ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je prekršaj kriminalno djelo, Globalhost će obavijestiti primjereni organ vlasti. Korisnici Globalhosta oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. Globalhost usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih iliimplicirani. Ne tvrdimo niti garantiramo da ce naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka.


Besplatna domena


Pravo na besplatnu domenu ostvarujete ukoliko uz web hosting paket naručite neku od domena iz naše ponude, a koja u cjenovniku ima naglasak "cijena uz web hosting: besplatno". Besplatna domena mora biti identična main domeni web hostinga koji se zakupljuje, te mora biti zakupljena u istoj narudžbi uz web hosting uslugu.


Otkazivanje usluge


Korisnici/kupci naručenu uslugu mogu otkazati u bilo kojem trenutku. Otkazivanje mora biti napravljeno putem opcije za otkaz usluge unutar korisničkog panela na www.global.ba. Naknade koje su plaćene Globalhost nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od daljnjeg korištenja iste. Ako korisnik nakon otkaza usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, zajedno s povratom prijašnjih korisnikovih datoteka te ako Globalhost ima u nekom obliku pohranjene korisnikove datoteke i postoji mogućnost vraćanja istih, korisniku može biti ponuđeno vraćanje tih podataka odnosno ponovno podešavanje korisničkog računa. U slučaju da korisnik/kupac nakon otkazivanja usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju, korisnik/kupac je dužan izvršiti i uplatu u skladu sa važećim cjenikom usluga Globalhosta.


Plaćanje


Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ), koja može biti u periodima od jednog mjeseca do jedne godine. Globalhost nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. Globalhost zadržava pravo da onemogući pristup svim uslugama KORISNIKA, ukoliko isti ima neizmirenih dugovanja prema Globalhostu, sve do izmirenja istih. Globalhost se obavezuje da ce kontaktirati KORISNIKA najkasnije 30 dana i 7 dana prije isteka zakupljene usluge, te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da ce podmiriti sva potraživanja od Globalhost-a najkasnije 7 dana od primitka računa , osim ako nije dogovoreno drugačije. Sve Globalhost usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku koji se može pronaći na Internet adresi www.global.ba. Ukoliko se radi o produženju usluge, korisnik plaća cijenu ugovorenu na dan narudžbe usluge. Globalhost d.o.o. zadržava pravo na promjenu ugovorene cijene.


Promjene


Globalhost zadržava pravo da dodaje, briše ili mijenja bilo koji uvjet bilo kad i bez prethodne najave.

Prihvaćanjem ovih uvjeta obavezujete se poštivati iste!

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.