Povrat sredstava

Pravilnik o povratu sredstava

Pravilo


Klijenti mogu otkazati naručenu uslugu u bilo kojem trenutku putem opcije za otkazivanje unutar korisničkog panela na www.global.ba. Globalhost nije obvezan vraćati naknade koje su već uplaćene, neovisno o vremenskom periodu korištenja usluge prije otkazivanja.

Povrat sredstava neće biti izvršen ukoliko korisnik prekrši bilo koje pravilo korištenja naših usluga, a čija posljedica je trajna suspenzija korisničkog računa.

Ako klijent nakon otkazivanja usluge zatraži ponovnu aktivaciju, uključujući i povrat prethodno pohranjenih datoteka, Globalhost će razmotriti mogućnost ponovnog aktiviranja korisničkog računa te vraćanja tih podataka, ukoliko su dostupni. U tom slučaju, klijent je obvezan izvršiti uplatu sukladno trenutno važećem cjeniku Globalhostovih usluga.Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.